• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Biên Hòa Công khai - Minh bạch

Công khai hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Biên Hòa


Công khai hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Biên Hòa


BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

(Lick vào file.pdf bên dưới để mở bản đồ)

  

​​ DCQH_BienHoa.pdfDCQH_BienHoa.pdf​​​​​
​​DCQH_AnBinh.pdfDCQH_AnBinh.pdf​​ DCQH_TamHiep.pdfDCQH_TamHiep.pdf DCQH_ThongNhat.pdfDCQH_ThongNhat.pdf
​​DCQH_BinhDa.pdfDCQH_BinhDa.pdf DCQH_TamHoa.pdfDCQH_TamHoa.pdf DCQH_TrangDai.pdfDCQH_TrangDai.pdf
DCQH_BuuHoa.pdfDCQH_BuuHoa.pdf DCQH_TanBien.pdfDCQH_TanBien.pdf DCQH_TrungDung.pdfDCQH_TrungDung.pdf
DCQH_BuuLong.pdfDCQH_BuuLong.pdf DCQH_TanHiep.pdfDCQH_TanHiep.pdf DCQH_AnHoa.pdfDCQH_AnHoa.pdf
DCQH_HoNai.pdfDCQH_HoNai.pdf DCQH_TanHoa.pdfDCQH_TanHoa.pdf DCQH_HiepHoa.pdfDCQH_HiepHoa.pdf
DCQH_HoaBinh.pdfDCQH_HoaBinh.pdf DCQH_TanMai.pdfDCQH_TanMai.pdf DCQH_HoaAn.pdfDCQH_HoaAn.pdf
DCQH_LongBinh.pdfDCQH_LongBinh.pdf DCQH_TanPhong.pdfDCQH_TanPhong.pdf DCQH_LongHung.pdfDCQH_LongHung.pdf
DCQH_LongBinhTan.pdfDCQH_LongBinhTan.pdf DCQH_TanTien.pdfDCQH_TanTien.pdf DCQH_PhuocTan.pdfDCQH_PhuocTan.pdf
DCQH_QuangVinh.pdfDCQH_QuangVinh.pdf DCQH_TanVan.pdfDCQH_TanVan.pdf DCQH_TamPhuoc.pdfDCQH_TamPhuoc.pdf
DCQH_QuyetThang.pdfDCQH_QuyetThang.pdf DCQH_ThanhBinh.pdfDCQH_ThanhBinh.pdf DCQH_TanHanh.pdfDCQH_TanHanh.pdf
 

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.