• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Mặt trận – Đoàn thể

Hiệu quả từ mô hình thực hiện chủ trương "1+1"


Nhằm mục đích phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở Đoàn. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở Đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.
Lễ kết nạp Đoàn.png

Lễ kết nạp Đoàn nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.​

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai chủ trương 1+1 tới các đoàn viên, thanh niên áp dụng “phương thức 1+1” trong phát triển đoàn viên - mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ 1 thanh niên vào đoàn. Coi trọng, quan tâm kết nạp đoàn viên mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm; thanh niên theo tôn giáo, thanh niên công nhân ... Đẩy mạnh tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn để thanh niên có điều kiện tham gia và rèn luyện thực tiễn;Tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên chuẩn bị kết nạp; Quản lý và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp.

Thành phố Biên Hòa có khoảng 113.893 thanh niên, trong đó có 38.083 đoàn viên thanh niên đang tham gia sinh hoạt tại 69 cơ sở Đoàn, Hội, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên đạt 33,44%. Trong thời gian qua, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước tới các thanh niên chưa nằm trong tổ chức thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội facebook, vận động trực tiếp, qua các phong trào, các hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương, đơn vị; qua đó nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn, Hội.

Tập trung quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội về nhiệm vụ vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Cụ thể, trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn, Hội tổ chức đều vận động thanh niên nằm ngoài tổ chức cùng tham gia để trải nghiệm hoạt động, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên thực hiện, lan tỏa hoạt động của Đoàn, thu hút họ vào tổ chức.

Xác định công tác đoàn viên là nội dung quan trọng trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; đây là khâu tiền đề để xây dựng và phát triển lực lượng đối với tổ chức Đoàn; mỗi một người đoàn viên phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn. Hàng năm, các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, đơn vị để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trên địa bàn.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi đoàn định kỳ theo Điều lệ Đoàn; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của đơn vị theo hướng vừa đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi; tổ chức sinh hoạt tại các khu di tích, địa chỉ đỏ...; các đoàn viên đơn vị tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.

Với những nỗ lực trên trong năm 2019, toàn thành phố mở được 63 lớp đối tượng đoàn, kết nạp 7.917 đoàn viên vào tổ chức Đoàn, Hội góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đoàn, Hội (tăng 31,7% so với năm 2018).

Chủ trương “1+1” mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 - 2022 đã thực sự phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo và vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên tham gia Đoàn, Hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tạo mối gắn kết giữa thanh niên với đoàn viên và tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Minh Anh​

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.