• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Cải cách hành chính

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai


Thực hiện Văn bản số 3307/UBND-THNC ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai.

Web DVC.png

Qua rà soát, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đã được Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai) cập nhật trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: https://congdvc.dongnai.gov.vn (tính đến ngày 24/6/2021) cụ thể: Phòng Y tế (2 TTHC),  Phòng Tư pháp (13 TTHC), Phòng Kinh tế (6 TTHC), Phòng Văn hóa và Thông tin (7 TTHC), Phòng Quản lý đô thị (2 TTHC), Phòng Tài chính và Kế hoạch (16 TTHC), Phòng Tài nguyên và Môi trường (2 TTHC), Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội (1 TTHC), Phòng Giáo dục và Đào tạo (5 TTHC), Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh thành phố Biên Hòa (8 TTHC), UBND 30 phường, xã (33 TTHC).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Phòng Nội vụ chuyển thông tin đến các đơn vị, địa phương biết và thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo thẩm quyền giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh; tiếp nhận và xử lý kịp thời hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện TTHC, đảm bảo tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu Kế hoạch CCHC thành phố năm 2021, nhất là trong giai đoạn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ phận Một cửa các cấp.

2. Tăng cường trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, triển khai giải pháp phù hợp khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện hồ sơ ttủ tục hành chính.

Quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về Phòng Văn hóa – Thông tin (đồng gửi Phòng Nội vụ) phối hợp xử lý.


Đính kèm: 409.pdf409/NV ngày 30/6/2021.pdf


DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI (CẤP HUYỆN - XÃ)

Địa chỉ: https://congdvc.dongnai.gov.vn​


STT TÊN THỦ TỤC TÊN LĨNH VỰC MỨC ĐỘ​​ ĐƠN VỊ

Thủ tục hành chính cấp huyện​ ​
​​
​1 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ​An toàn thực phẩm​ ​​4 ​Phòng Y tế
2​ Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm​ ​​An toàn thực phẩm​​​
​4 ​Phòng Y tế
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc ​​Chứng thực ​4 ​Phòng Tư pháp​
4 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch​ ​Hộ tịch ​4 ​​Phòng Tư pháp​
5 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài ​Hộ tịch ​3 ​​Phòng Tư pháp​
6 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài ​Hộ tịch​ ​3 ​Phòng Tư pháp​​​​
7 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài ​​Hộ tịch​ ​4​ ​Phòng Tư pháp
8 ​Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ​Hộ tịch​ ​4 ​Phòng Tư pháp
9 ​Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài​ ​Hộ tịch​ ​4 ​Phòng Tư pháp
10​ ​​Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài​​
​​Hộ tịch​ 4​ ​Phòng Tư pháp
11​ Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài​ ​Hộ tịch​ 3 ​Phòng Tư pháp
​12 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoà​i ​Hộ tịch​ ​3 ​Phòng Tư pháp
​13 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài ​Hộ tịch​ ​3 ​Phòng Tư pháp
​14 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài​ ​Hộ tịch​​ 4​ ​Phòng Tư pháp​
​15 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu ​Lưu thông hàng hóa trong nước 4​ ​Phòng Kinh tế
​16 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá ​Lưu thông hàng hóa trong nước 3​ ​Phòng Kinh tế
​17 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ​Lưu thông hàng hóa trong nước 4​ ​Phòng Kinh tế
​18 ​Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ​Lưu thông hàng hóa trong nước 4​ ​Phòng Kinh tế
19​ Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá​ ​Lưu thông hàng hóa trong nước ​4 ​​Phòng Kinh tế
​20 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh​ ​Lưu thông hàng hóa trong nước ​4 ​​Phòng Kinh tế
21​ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ​Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ​4 ​Phòng VH&TT
​22 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ​Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ​3 ​Phòng VH&TT
23​ ​Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ​Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử ​4 ​Phòng VH&TT
​24 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng​ ​Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 4​ ​Phòng VH&TT
​25 ​Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) ​Xuất Bản, In và Phát hành 3​ ​Phòng VH&TT
​26 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)​ ​Xuất Bản, In và Phát hành 3​ ​Phòng VH&TT​
​27 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)​​ ​Karaoke, Vũ trường 4​ ​Phòng VH&TT
28​ Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện​ ​Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 4​ ​Phòng QLĐT
29​ Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh ​Quản lý hoạt động xây dựng 3​ ​Phòng QLĐT
​30 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình ​Thi đua khen thưởng ​3 ​Phòng Nội vụ
​31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
​32 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
​33 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất​ ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
​34 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
35​ ​Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
36​ Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
​37 ​Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến​ ​Thi đua khen thưởng 3​ ​Phòng Nội vụ
​38 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
39​ Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
40​ Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) ​3 ​Phòng TC&KH
​41 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã​ ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
​42 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
​43 ​Đăng ký khi hợp tác xã chia thành​ ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
​44 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
45​ Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
​46 Đăng ký khi hợp tác xã tách​​ ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) ​3 ​Phòng TC&KH
​47 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 ​Phòng TC&KH
48​ ​Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 4​ ​Phòng TC&KH
49​ Đăng ký thành lập hợp tác xã​
​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
​50 ​Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3 ​Phòng TC&KH
51​ Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh​ ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) ​4 ​Phòng TC&KH
​52 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh​ ​Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 3​ ​Phòng TC&KH
​53 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh​​ ​Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh 3​ ​Phòng TC&KH
​54 Thủ tục lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh ​Tài nguyên nước 4​ ​Phòng TN&MT​
55​ ​Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện​ ​Môi trường ​4 ​Phòng TN&MT
56​ Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp ​Đất đai ​4 ​Văn phòng Đăng ký đất đai
​57 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng​ ​Đất đai 4​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai
​58 ​Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất ​Đất đai 4​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai
​59 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền ​Đất đai 4​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai
​60 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận​ ​Đất đai 4​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai
61​ ​Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất​ ​Đất đai 4​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai
​62 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp ​Đất đai 4​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai
63​ Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất​ ​Đất đai ​4 ​Văn phòng Đăng ký đất đai
64​ Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế ​​Đất đai 3​ ​Văn phòng Đăng ký đất đai​
​65 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ​Bảo trợ xã hội 3​ ​Phòng LĐTB&XH
66 Lập Sổ theo dõi và cấpphương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình​ ​Người có công ​3 ​Phòng LĐTB&XH
67 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở ​Giáo dục và Đào tạo 3​ ​Phòng GD & ĐT
​68 ​Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục ​Giáo dục và Đào tạo 3​ ​Phòng GD & ĐT
69 ​Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục ​Giáo dục và Đào tạo 3​ ​Phòng GD & ĐT
​70 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục​ ​Giáo dục và Đào tạo 3​ ​Phòng GD & ĐT
​71 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa​

​Giáo dục và Đào tạo 3​ ​Phòng GD & ĐT
STT​ ​TÊN THỦ TỤC TÊN LĨNH VỰC MỨC ĐỘ​ ĐƠN VỊ

Thủ tục hành chính cấp xã​ ​
1​ T​hủ tục cấp bản sao từ sổ gốc ​Chứng thực 4​
​2 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ​Hộ tịch ​4
​3 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi​ ​Hộ tịch ​4
​4 ​Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ​Hộ tịch 4​
​5 ​Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch​ ​Hộ tịch ​4
​6 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ​
​Hộ tịch 3​
​7 Thủ tục đăng ký giám hộ​
​Hộ tịch ​3
​8 Thủ tục đăng ký khai sinh ​Hộ tịch 4​
​9 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân​ ​Hộ tịch 4​
​10 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con ​Hộ tịch ​4
​11 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động​ ​Hộ tịch ​4
​12 Thủ tục đăng ký khai tử ​Hộ tịch ​4
​13 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động ​Hộ tịch ​4
14​ Thủ tục đăng ký kết hôn ​Hộ tịch 3​
​15 ​Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động ​​Hộ tịch ​3
16​ ​Thủ tục đăng ký lại khai sinh ​​Hộ tịch ​3
17​ Thủ tục đăng ký lại kết hôn​ ​​Hộ tịch ​3
​18 ​Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới ​​​Hộ tịch ​4
​19 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình ​Thi đua khen thưởng 3​
​20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề ​Thi đua khen thưởng ​3
​21 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất ​Thi đua khen thưởng 3​
22 ​Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị ​Thi đua khen thưởng 3​
​23 ​Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến ​Thi đua khen thưởng 3​
​24 ​Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ ​Người có công 3​
​25 ​Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ ​Người có công ​3
​26 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương​ ​Người có công ​3
27​ Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lầnđối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chươngchết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.​ ​Người có công ​​3
28 ​Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ ​Người có công ​3
​29 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến ​Người có công 3​
​30 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến​ ​Người có công ​3
31 ​Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại ​Giáo dục và Đào tạo 4​
​32 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ​Giáo dục và Đào tạo 4​
33​ Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theoyêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) ​Giáo dục và Đào tạo​ 4​
​34 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng​ ​Thư viện ​3
 

Liên kết website

Lượt truy cập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Duy Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822815 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn