Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chấn chỉnh công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết TTHC

Thực hiện Văn bản số 8135/UBND-HCC ngày 10/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh,

Đồng thời, căn cứ kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023, kết quả giám sát của HĐND tỉnh tại UBND thành phố Biên Hòa (Báo cáo số 469/HĐND-BC ngày 12/7/2023 của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh) và kết quả kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương; Xét đề xuất của Trưởng phòng Nội vụ tại Văn bản số……/NV ngày…../8/2023 về chấn chỉnh công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ CCHC, giải quyết TTHC (kèm theo), Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND 30 phường, xã:

- Quán triệt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả nhiệm vụ CCHC và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Thủ trưởng mỗi cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhất là công tác giải quyết hồ sơ công việc hành chính, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; khắc phục tình trạng đùn đẩy, không phối hợp, không trả lời hoặc chậm trả lời dẫn đến chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện; đây xác định là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

- Thường xuyên rà soát công tác phối hợp giữa đơn vị và địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ, công việc, nhất là hồ sơ TTHC liên thông của người dân, tổ chức; có xem xét, xử lý hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm công chức, viên chức phân công xử lý hồ sơ trễ hạn; Kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện trách nhiệm phối hợp của các đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Tăng cường kiểm tra nội bộ để đánh giá hiệu quả chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ công chức tiếp dân tại Bộ phận Một cửa; Triển khai nghiêm túc chỉ đạo liên quan đến nội dung không yêu cầu người dân xuất trình sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị:

Chỉ đạo chấn chỉnh công tác phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị (cơ quan trực tiếp), Văn phòng HĐND – UBND thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – chi nhánh Biên Hòa, Chi cục thuế khu vực Biên Hòa – Vĩnh cửu (cơ quan phối hợp); khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC thời gian vừa qua.

3. Đề nghị các cơ quan ngành dọc: Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa – Vĩnh Cửu, Công an thành phố, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh – CN. Biên Hòa

Tăng cường trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị, địa phương trong công tác giải quyết TTHC; kịp thời thông tin về UBND thành phố (thông qua Phòng Nội vụ) các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị (nếu có).

4. Giao Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Giao Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là lĩnh vực Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; khắc phục dứt điểm tình trạng chậm trễ trong tham mưu CCHC thời gian qua.

- Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố phát huy vai trò của đơn vị đầu mối trực tiếp theo dõi tình hình giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương, kể cả công tác phối hợp giải quyết TTHC giữa UBND thành phố Biên Hòa và các Sở ngành liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư,….; kết hợp sử dụng thông tin và kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị thông qua Tổng đài 1022 phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý các trường hợp chậm trễ, gây phiền hà, bức xúc.

- Giao Phòng Nội vụ tiếp tục tổ chức kiểm tra, theo dõi và đánh giá mức độ chuyển biến của các đơn vị, địa phương trong công tác CCHC, giải quyết TTHC. kể các trách nhiệm cơ quan giao tham mưu chủ trì nhiệm vụ CCHC; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo CCHC thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý đồng theo dõi, đánh giá mức độ công vụ, nhiệm vụ cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp thực hiện.

Đính kèm văn bản:

13762-CV-23.pdf

Minh Hồng

Các tin khác

Danh sách Đại lý internet trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện cấp CCCD xuyên lễ
7 Kênh hỗ trợ người tham gia BHXH
Ứng dụng VssID-BHXH số
Hướng dẫn đăng nhập VssID bằng ứng dụng VNeID
Xem thêm

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử UBND thành phố Biên Hòa 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn​