• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Biên Hòa Công khai - Minh bạch

Triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngày 27/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 18344/UBND-THNC về việc Triển khai, thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xem tiếp

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021

Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Kế hoạch số 17893/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt đợt 1 năm 2021.

Xem tiếp

Đôn đốc thực hiện rà soát, phân cấp giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 10459/UBND-HCC ngày 30/8/2021.

Ngày 11/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 13848/UBND-KGVX về việc Đôn đốc thực hiện rà soát, phân cấp giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 10459/UBND-HCC ngày 30/8/2021.

Xem tiếp

Triển khai thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đối với lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Ngày 07/9/2021, Phòng Quản lý - Đô thị thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 1907/QLĐT-XD về việc Triển khai thực hiện hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, đối với lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

Xem tiếp

Kết quả sử dụng văn bản điện tử của Phòng Quản lý đô thị tháng 08/2021

Ngày 13/3/2020, Phòng Quản lý - Đô thị thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 112/BC-QLĐT về việc Kết quả sử dụng văn bản điện tử của Phòng Quản lý đô thị tháng 08/2021.

Xem tiếp

tạm thời điều chỉnh thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/9/2021, Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 5330/PTNMT-QLĐĐ về việc tạm thời điều chỉnh thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem tiếp

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra thành phố Biên Hò

Ngày 04/058/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 5365/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra thành phố Biên Hòa.

Xem tiếp
1 - 7 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangthongtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.