• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Biên Hòa Công khai - Minh bạch

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố

Ngày 10/06/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 288/HĐ.PBGDPL về việc Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

Xem tiếp

Triển khai thực hiện TT 08/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các tài khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Ngày 13/06/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 2014/TCKH-TH về việc Triển khai thực hiện TT 08/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các tài khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Xem tiếp

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II năm 2022

Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 170/BC-UBND về việc Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II năm 2022.

Xem tiếp

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố

Ngày 23/06/2022, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Biên Hòa ban hành Văn bản số 310/HĐ-PBGDPL về việc Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Xem tiếp

Về việc xây dựng hồ sơ mẫu thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách phường Quyết Thắng

Ngày 24/06/2022, Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng ban hành Văn bản số 165/UBND về việc xây dựng hồ sơ mẫu thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách phường Quyết Thắng.

Xem tiếp

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Ngày 21/6/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành văn bản số 8132/UBND-THNC về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Xem tiếp

Về tình hình triển khai ứng dụng chứng thư số

Ngày 07/6/2022, Ủy ban nhân dân phường An Hòa ban hành văn bản số 94/BC-UBND-KGVX về tình hình triển khai ứng dụng chứng thư số.

Xem tiếp
1 - 7 Next

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết website

Lượt truy cập


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 225, đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3822800 - Fax: 0251.3822880 - Mail: tpbienhoa@dongnai.gov.vn
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
------------------------------------------------------------
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Biên Hòa
Địa chỉ: Tầng 8, số 225, Đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3940455 - Mail: pvhtt-bh@dongnai.gov.vn