• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Biên Hòa Công khai - Minh bạch

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo số 140a/BC-UBND ngày 03/6/2019 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo số 141a/BC-UBND ngày 05/6/2019 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2019.

Xem tiếp

Thông báo về việc bổ sung tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa năm học 2019 - 2020

Thông báo số 539/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc bổ sung tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa năm học 2019 - 2020.

Xem tiếp

Biên Hòa tuyển dụng công chức

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định 776/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt cho Biên Hòa là 62 chỉ tiêu công chức cấp thành phố, cấp xã và khối đoàn thể.

Xem tiếp

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Biên Hòa​

Ngày 28/12/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4685/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Thành phố Biên Hòa​.

Xem tiếp

Kế hoạch số 1706/UBND-KH ngày 15/02/2019 của UBND thành phố Biên Hòa: Công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng 2019

Kế hoạch số 1706/UBND-KH ngày 15/02/2019 của UBND thành phố Biên Hòa: Công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tham nhũng 2019

Xem tiếp

Công văn số 153/TCKH-NS ngày 14/21/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Biên Hòa: Công khai thực hiện thu chi NS quý 4/2018

Công văn số 153/TCKH-NS ngày 14/21/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Biên Hòa: Công khai thực hiện thu chi ngân sách quý 4/2018

Xem tiếp

Văn bản số 9026/ PTNMT-HCTC ngày 30/1/2018 của Phòng Tài nguyên - Môi trường: Danh mục các nội dung phải công khai, minh bạch

Xem tiếp
1 - 7 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.