• image01
  • image01

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Biên Hòa - 28 °

Biên Hòa Công khai - Minh bạch

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Biên Hòa

Ngày 30/08/2019 UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 3402/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Biên Hòa.

Xem tiếp

Công khai thực hiện thu chi ngân sách quý II năm 2019

Công văn số 165/TCKH-NS ngày 10/7/2019 của Phòng Tài chính Kế hoạch về việc Công khai thực hiện thu chi ngân sách quý II năm 2019

Xem tiếp

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Biên Hòa

Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 16/01/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Biên Hòa

Xem tiếp

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Biên Hòa

Ngày 15/01/2019 UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Biên Hòa.

Xem tiếp

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo số 140a/BC-UBND ngày 03/6/2019 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019; Báo cáo số 141a/BC-UBND ngày 05/6/2019 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng quý II năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III năm 2019.

Xem tiếp

Thông báo về việc bổ sung tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa năm học 2019 - 2020

Thông báo số 539/TB-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Biên Hòa về việc bổ sung tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa năm học 2019 - 2020.

Xem tiếp

Biên Hòa tuyển dụng công chức

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định 776/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Đồng Nai. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt cho Biên Hòa là 62 chỉ tiêu công chức cấp thành phố, cấp xã và khối đoàn thể.

Xem tiếp
1 - 7 Next

Liên kết website

Lượt truy cập

Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa - Số 90, đường Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chịu trách nhiệm chính: ông Phan Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa.
Cơ quan thường trực: số 309, Đường 30/4, phường Quyết Thắng. TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Email: trangtinbienhoa@gmail.com, Website: http://bienhoa.dongnai.gov.vn
Giấy phép số 101/GP-BC ngày 10/3/2008; Cơ quan cấp phép: Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.